Kies voor een gelukkig nieuwjaar met vrije voornemens

By 15 december 2017 23:45 december 22nd, 2018 Gezonde Zelfliefde
 • 251
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  251
  Shares

 
 
 
 
 
 

 

Heb je al goede voornemens voor 2019? Je hebt er vast een paar.  Als je ze nog niet hebt, dan hoef je alleen maar Google om inspiratie te vragen.  Goede voornemens zijn, net als vrienden die je een jaar niet gezien hebt, nog steeds niet zoveel veranderd. Sportscholen stellen hun marketing erop in en zien hun ledental in januari groeien. Tabaksfabrikanten zien in december hun omzet enorm stijgen en in januari enorm dalen.  Goede voornemens duren echter zelden langer dan een week. Slechts een half procent van de mensen schijnt een goed voornemen het hele jaar vol te kunnen houden. Wat is daar eigenlijk de oorzaak van? Waar komt de weerstand vandaan die het ons moeilijk maakt om onze goede voornemens vol te houden? Willen we het niet? Of is er iets diepers aan de hand en zo ja wat staat ons dan te doen als we echt aan het stuur willen staan van ons leven?

Niet goed genoeg

Waarom is het zo moeilijk om goede voornemens vol te houden en waarom krijgt bijna niemand dat voor elkaar? Met het hebben van goede voornemens op zich is immers niets mis. In tegendeel, elk goed voornemen heeft veel goeds in zich. Vandaar het woord ‘goed’. Hoe kun je tegen meer tijd doorbrengen met familie en vrienden zijn? Iedereen weet dat stoppen met roken goed voor je gezondheid is. Je leven op orde krijgen geeft zeker rust en ontspanning. Wie wil niet een fijn en gelukkig en zorgeloos leven leiden? In goede voornemens zit het verlangen dat het komend jaar je leven leuker en fijner zal zijn dan het afgelopen jaar. Het idee dat we al helemaal compleet zijn zoals we zijn en dat er niets aan ons toegevoegd hoeft te worden, komt eenvoudigweg niet in ons op.

Ondermijnende gedragspatronen zijn symptomen.

De reden dat we goede voornemens moeilijk vol kunnen houden, is dat ze als een medicijn tegen ondermijnende gedragspatronen worden beschouwd. Wil je jouw ondermijnende gedragspatronen, zoals bijvoorbeeld te veel eten en te weinig bewegen, doorbreken, dan denk je waarschijnlijk dat je daar goede voornemens tegenover moet zetten. Die ondermijnende gedragspatronen zijn echter niet het probleem, maar uiterlijke symptomen van iets wat veel dieper ligt dan je vermoedt. Namelijk dat je niet thuis bent bij jezelf en deep down vindt dat je niet goed genoeg bent, zoals je bent.

Ieder goed voornemen communiceert niet goed genoeg.

Als je een voornemen als een goed voornemen beschouwt dan communiceert dat voornemen een impliciete boodschap dat je niet goed genoeg bent. Dus wanneer je afvallen als goed voornemen kiest, dan zit daar voor jou misschien de boodschap in dat je te zwaar bent of dat je niet aantrekkelijk bent voor anderen en daar voel je je dan rot over. Van dat rot gevoel wil je af en dus ga je een remedie verzinnen: “Ik ga vanaf 1 januari drie keer per week hardlopen. Als ik het maar echt wil, dan lukt het wel.” en in dat laatste heb je nog gelijk ook. Alleen zie je niet dat je het hardlopen start vanuit de mentaliteit van niet genoeg. Dus begin je vol goede moed. De eerste week drie keer, de tweede week kan je een keer niet, de derde week regent het twee keer en in de vierde week ben je je voornemen vergeten. Goede voornemens zijn moeilijk vol te houden, omdat ze gestart worden vanuit de mentaliteit dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Het laatste restje vrijheid dat we nog in ons hebben komt daar tegen in verzet en laat ons lijden aan onze ongezonde gedragspatronen.  Net zo lang tot we realiseren dat we niet leven wie wij ten diepste zijn. Niet goed genoeg resoneert in ons, omdat deze aanname diep in ons is geïnstalleerd. Sterker nog, ons dagelijks zelf is er helemaal van doordrongen. Daar zijn een aantal redenen voor.

Niet goed genoeg komt voort uit niet ontmoet zijn.

Als kind ben je voor liefde, voeding, warmte en verzorging afhankelijk van moeder. (Met moeder bedoel ik hier jouw verzorgende omgeving: vader, moeder, broers en zussen, tantes ooms, adoptieouders,  leraren, leraressen, etc)  Wanneer moeder niet adequaat reageerde op jouw behoeften als kind, daar niet aanwezig was en jou daar niet  ontmoette, kan er een psychologische leegte bij je zijn ontstaan.  Dit niet ontmoet worden, wordt in Zijnsoriëntatie, ook wel de contactkloof genoemd. Een psychologische leegte is eenvoudig gezegd een plek waar je niet ontmoet bent door moeder en waardoor je op die plek  psychologisch niet tot vorm kon komen. Je weet op die plek niet wie je bent.

Psychologische leegte

Het niet ontmoet worden is voor jou als kind enorm bedreigend, vanwege je afhankelijkheid van moeder ten aanzien van liefde, voeding en overleving. Je kan het zelfs niet verdragen en je permitteren dat moeder misschien niet goed is. Dus de enige conclusie die overblijft is dat jij dan niet goed bent.  Niet ontmoet worden is met andere woorden net zo bedreigend als dood gaan. Dit is ook een biologisch en evolutionair gegeven. In de prehistorie werd je opgegeten door wilde dieren, als je aan je lot overgelaten werd.

Je splitst op de plekken waar je niet ontmoet bent.

Omdat die bedreiging te groot voor jou is als kind om te dragen, ontstaat er een psychologische splitsing in je op die plek van niet ontmoet zijn in een strategisch zelf en een teruggetrokken zelf. Je teruggetrokken zelf beweegt weg van de pijn van de contactkloof (rood). De uitreikende energie, de levendigheid, de stroming, het vertrouwen en de behoeften van jou trekken zich terug en gaan ondergronds, maar niet alleen dat, ook het weten dat moeder niet aanwezig was gaat mee. Je strategisch zelf springt over de contactkloof heen (blauw), heeft geen weet van deze contactkloof, en gaat alsnog de voeding, liefde en verbinding proberen te krijgen. Het hanteert allerlei strategieën om alsnog in het aandachtsgebied van moeder te komen zonder dat het contact heeft met de eigenlijke behoeften van jou als kind. De psychologische leegte is geboren. Dit creëert een enorme innerlijke drive naar meer en beter. Dit alles vanuit de gedachte (waar je geen besef van hebt) dat we niet goed genoeg zijn zoals we zijn.

Contactkloof

Met deze splitsingen in je word je volwassen en ga je de wereld in. Voor het grootste deel van je dagelijks leven identificeer je jezelf met het strategische zelf. Iedere situatie in je leven wordt door je begrepen zoals het strategisch zelf de wereld heeft leren begrijpen. Zo vertoon je jezelf in de wereld, daarmee grote delen van jezelf achterlatend uit het contact. Je teruggetrokken zelf heeft het opgegeven, gaat zitten kniezen in zijn grot en weigert ooit nog te voorschijn te komen. Pas als er onvoorwaardelijke liefde aan de overkant aanwezig is, wil het misschien naar buiten komen. Ondertussen haat het de uitsloverij van je strategisch zelf om alsnog gezien te worden en zal het elke poging daartoe saboteren.

Je doet niet meer wat je echt wilt.

Door de splitsingen die je hebt opgelopen door je geschiedenis, ben je het contact met je basis verloren. Je doet niet meer wat je echt wilt, maar je ‘willen’ staat in dienst van het strategisch zelf om alsnog de liefde te krijgen en/of veilig te stellen op de plekken waar je niet gekregen hebt. Met andere woorden je ‘willen’ wordt vormgegeven door je geschiedenis en niet vanuit vrijheid.  Je willen wordt vormgegeven door niet goed genoeg.

Lege tijd is een schaars goed.

Tel daarbij de sociale druk op die we vanuit alle richtingen ervaren. Ik noem (social) media, overheid, werk, sociale omgeving, vrienden, familie, gezin, ouders, kinderen. We denken nergens meer tijd voor te hebben, voelen ons tekort schieten en we voelen ons overgeleverd aan het jachtige bestaan. Lege tijd, lummelen is een schaars goed geworden. Wie plant dat nou in zijn of haar agenda?. Dit alles maakt ons onrustig, onze energie trekt op in het bovenlichaam (strategisch zelf) en ons contact met ons onderlichaam (teruggetrokken zelf) raken we kwijt. We zijn niet meer geduldig naar onszelf en anderen en worden zelfs agressief om het laatste beetje ruimte te bewaren. We snakken naar rust, trekken ons terug en parkeren onszelf achter Netflix.

Broodkruimeltjes

Afhankelijk van de conditie waarin je bent opgegroeid heb je meer of minder leegtes. Dat is voor ieder mens verschillend. Wanneer er sprake is van psychologisch of seksueel geweld tijdens het opgroeien zullen er logisch gezien meer leegtes zijn dan wanneer iemand een op een ‘normale’ wijze is opgegroeid. Er is echter geen ontkomen aan. Het is inmiddels ook mijn ervaring dat iedereen dit soort psychologische leegtes in zich draagt. Op het eerste oog vatte ik dit zelf op als een van de grootste weeffouten in de menselijke ontwikkeling. Gaan der weg op mijn eigen pad ben ik gaan inzien dat het een noodzakelijke en intelligente ontwikkeling is die we als mensen door moeten maken. Ik ben de psychologische leegtes gaan zien als de broodkruimeltjes van Klein Duimpje om de weg terug te vinden naar de dimensie in ieder mens die inherent vrij en gelukkig is. Lijden wijst met andere woorden naar jouw vrije aard.

Vrije voornemens

“Wat dan wel?”, zul je jezelf misschien afvragen. “Overgewicht is niet goed voor me en roken al helemaal niet.” Je hebt daarin ook helemaal gelijk. Het is zaak om het fundamenteler aan te pakken. Wat niet werkt is goede gewoontes tegenover ondermijnde gewoontes te stellen. Het gaat erom een breuk te maken met de mentaliteit van niet goed genoeg, waaruit de ondermijnende gewoontes uit voortkomen. Het beoefenen van gezonde zelfliefde is hier behulpzaam bij. Wanneer je gezonde zelfliefde beoefent, train je jezelf om een breuk te maken met de mentaliteit van je dagelijks zelf en je te richten op de rijkdom en compleetheid die al inherent aanwezig in je is. Jouw verlichte aard.

Je vrijheid en openheid is nu al aanwezig.

Het  grote inzicht van alle non-duale tradities en spirituele paden waar ook Zijnsoriëntatie toebehoort is dat er een vrije dimensie in jou is, die inherent vrij en gelukkig is, ongeschonden door je geschiedenis en nooit belast door welke omstandigheden dan ook. De vrijheid en openheid is nu al aanwezig in precies hoe je jezelf nu aantreft terwijl je dit leest. Die vrije dimensie, jouw verlichte aard, is basaal goed en nooit verloren gegaan. Je kunt leren om je vrije aard als begin en eindpunt van je leven te nemen.

Vrije voornemens zijn moeiteloos te handhaven.

Wanneer je je gewicht in jouw vrije aard legt, wordt alles wat je doet een expressie van wie je ten diepste bent. Dan kan het zijn dat je tot de ontdekking komt dat het betekent dat jij je leven wilt leven met een gezond en fit lichaam. Wanneer dit een expressie is van jouw zijn, ga je als vanzelf sporten en gezond eten. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt, omdat het jouw aard recht doet!

Doordat je gezonde zelfliefde beoefent, komt je volwassen en vrije vorm te voorschijn op de lege plekken waar je niet ontmoet bent. Je gaat creatief om met je geschiedenis, je verantwoordelijkheden en het appel van de wereld. Je wordt niet meer geleefd, maar je leeft. Je voornemens komen voort uit jouw vrije aard en zijn daarmee vrij van zichzelf. Vrije voornemens. Ze zijn moeiteloos te handhaven, omdat je het wilt. Ze bewegen je in de richting van vertrouwen, verbinding en een inherente ontspanning.  Dat maakt je blij en geeft je een gevoel van rijkdom.

Kun je gezonde zelfliefde leren?

Het naar de voorgrond brengen van je verlichte aard gaat via de kunst van meditatie. Meditatie leert je stil te staan en hoe je op een open nieuwsgierige manier aanwezig kunt zijn. Je leert te vertragen en de mentaliteit van niet goed genoeg te stoppen door je te openen voor een schoonheid en rijkdom van je wezen, die ver voorbij de zelfbeelden gaan die je hebt opgedaan uit je geschiedenis. Het vraagt echter wel geduld, volharding en toewijding. Het is namelijk nodig om regelmatig jezelf te herinneren aan die vrije dimensie in jou. Je bent sinds je vroeg jeugd al met “niet goed genoeg” geconditioneerd. Net als je spieren niet sterker worden door over fitness te lezen, wordt de herinnering aan je verlichte aard ook niet sterker als je die herinnering eraan niet beoefent.

Binnen Zijnsoriëntatie zijn allerlei methoden ontwikkeld om in contact te komen met je verlichte aard en deze actief te herinneren. Voor mensen die geen ervaring hebben met meditatie en Zijnsoriëntatie, heeft de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders in samenwerking met Hans Knibbe, de grondlegger van Zijnsoriëntatie, een speciale cursus Gezonde Zelfliefde ontwikkeld. De cursus Gezonde Zelfliefde leert je hoe je thuis kunt komen in je vrije aard, zodat jouw leven een belichaming wordt van wie jij ten diepste bent. Het is een cursus van acht dagdelen en wordt op diverse plekken in het land gegeven. Zelf geef ik dit voorjaar een viertal kennismakingsworkshops Gezonde Zelfliefde. Je bent van harte welkom.

Gelukkig nieuwjaar met vrije voornemens!

Laat goede voornemens voor wat ze zijn en richt je op je vrije aard. Je leven wordt hierdoor rijk en glorieus. Door te ontspannen in wie je bent en op je gemak te raken met je geschiedenis, kom je thuis in het grote hart. Het is mijn persoonlijke ervaring die mij iedere dag weer bevestigt hoe fijn het is om thuis te zijn en op je gemak te zijn met wie je bent. Het mooiste geschenk wat je aan jezelf en anderen kunt geven.  Ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar met vrije voornemens!

 

Ronald van der Lee - Leraar Zijnsoriëntatie

Ronald van der Lee
Leraar Zijnsoriëntatie


Ronald van der Lee (1973) is Leraar Zijnsoriëntatie en oprichter van ZO simpel is ZIJN – een leerruimte voor Zijnsoriëntatie in Breda. Hij is een student van Hans Knibbe, de grondlegger van Zijnsoriëntatie, en volgt bij hem de opleiding Leraar non-dualiteit aan de School voor Zijnsoriëntatie. Na zijn studie Informatica heeft hij een aantal softwarebedrijven opgericht en geleid als CEO: Trinc, Easyflex en Flexwrapp. In april 2016 heeft hij besloten om verder als Leraar Zijnsoriëntatie door het leven te gaan en geeft hij sindsdien aan zowel particulieren als organisaties  workshops, trainingen en individuele padcoaching  in de beoefening van Zijnsoriëntatie. Daarnaast is hij bestuurslid van de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders en werkt hij als assistent-trainer aan de School voor Zijnsoriëntatie. Hij is als geregistreerd lid aangesloten bij de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders.


Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Of wil je iets voorleggen? Wil je deelnemen aan de cursus Gezonde Zelfliefde? Laat hieronder je gegevens achter. Ik sta je graag te woord.

   

   


  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   251
   Shares
  •  
   251
   Shares
  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •